Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγό για να κάνετε jailbreak το iPad σας με τη βοήθεια Mac